Bloemen

Opwarming tijdens het transport is een belangrijk knelpunt van bloemenexport. Dat is in warme streken vaak niet te voorkomen, want bloemen geven zelf warmte af. Dat kan de bloemen grote schade toebrengen; echter, in een optimale koelketen is de schade nagenoeg nihil.
 
De beste temperatuur om bloemen te bewaren is 2°C. Eigenlijk is ietsje kouder nog beter, net boven het vriespunt. Maar dat vergroot weer de kans op plaatselijke vorstschade, vooral wanneer koelcellen niet goed werken. Als het 2°C of kouder is, hebben planten en schimmels zo’n trage stofwisseling, dat de bloemen een lang transport goed kunnen doorstaan.
 
Bij een normaal transport uit bijv. Kenia is het onmogelijk om de temperatuur van 2°C vast te houden. Bij aankomst in Nederland is 8°C tot 10°C de laagst haalbare temperatuur. Dan moet de koelketen wel optimaal zijn.
 
Dat wil zeggen dat de bloemen bij het verlaten van de kwekerij niet warmer dan 2°C mogen zijn en dat de reis niet langer dan 30 uur mag duren. Het blijkt echter niet gemakkelijk te zijn om de koelketen overal optimaal te houden.
 

Bofresh beschikt over een eigen koelcel om uw producten te beschermen

Wij im- en exporteren uw goederen over de gehele wereld

Maar zelfs als bloemen onder optimale omstandigheden worden vervoerd, warmen ze toch op. Dat komt doordat ze zelf warmte afgeven. In het donker, bijvoorbeeld in een doos, verbruiken bloemen zuurstof en suikers. Bij dit verbrandingsproces komt warmte vrij. De warmte die één  steel afgeeft is minimaal. En als hij deze warmte kwijt kan aan zijn omgeving, zal de steel verder niet opwarmen.

Anders is de situatie als er een groot aantal stelen bij elkaar liggen, zoals tijdens een bloementransport. De stelen worden vervoerd in dozen, die op hun beurt op pallets tegen elkaar staan. De bloemen kunnen hun warmte dan niet kwijt, waardoor ze elkaar opwarmen. En hoe warmer ze zijn, hoe meer suikers ze verbranden. Het proces verloopt dus steeds sneller.

Een klein rekensommetje bij bijv. rozen gaat het om zo’n 11 kg per doos en 2.500 kg per pallet. Bij een temperatuur van 2°C produceren de rozen 500 W warmte per 2.500 kg. Bij 5°C is dat het dubbele en bij 15°C wordt 2.500 W geproduceerd. Concreter: bij 2°C gaat de temperatuur in 6 à 8 uur met 1°C omhoog. Bij 15°C wordt deze stijging al in een uur bereikt.

Hoe langer de bloemen onderweg zijn, hoe sneller ze opwarmen. Dat is niet te voorkomen; zelfs niet als de temperatuur in het vrachtruim constant op 4°C wordt gehouden. Die 4°C is overigens de temperatuur die de betere luchtvaartmaatschappijen handhaven. Temperaturen van 15°C komen ook voor.

De lage temperatuur in het ruim heeft alleen invloed op de buitenste bloemen op een pallet. Op stelen die meer dan 20 cm van de rand afliggen, is die invloed niet meer aanwezig. De temperatuur van de bloemen wordt dan bepaald door die van de andere bloemen. Maar als het in het ruim warm is, worden de buitenste bloemen extra opgewarmd. Die geven de warmte naar binnen door, waardoor de opwarming wordt versneld.

Niet alleen in het vliegtuig kan de temperatuur te hoog zijn; dat kan ook bij andere schakels het geval zijn zoals de expediteur in Kenia en wanneer de pallets op het vliegveld staan te wachten om in het vliegtuig geladen te worden. De koelketen bestaat uit zo’n twintig schakels. Die veelheid maakt het proces gevoelig. Als het op één plaats misgaat, heeft dat gevolgen voor het hele traject.