Vis inklaren

Nederland is een belangrijk doorvoerland voor vis uit landen buiten de EU. Bij vis is het van groot belang dat het goed opgeslagen wordt en dat de vis zo snel mogelijk vervoerd kan worden naar de eindbestemming.

Import van visserijproducten in de Europese unie is alleen toegestaan voor ‘derde landen’ die zijn toegelaten door de Europese Commissie.

Tot slot dienen bedrijven uit deze exportlanden als erkende exporteurs te boek staan.

De visserijsector is in sommige landen nog niet goed gecontroleerd en daarom staan deze landen nog niet op de lijst van de Europese Commissie. Nederland staat invoer uit deze voorlopig toegelaten landen echter al wel toe. Bij binnenkomst in Europa zal de vis/vlees ter keuring worden aangeboden aan de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Hiervoor is het van groot belang dat de exporteur de documentatie juist ingevuld heeft. Daarnaast is het van groot belang om aan te geven of de vis/vlees producten levend, vers of diepgevroren zijn.

Keurpunten Schiphol

Er zijn drie keurpunten op Schiphol waar de NVWA doorlopend keuringen verricht.

  1. KLM, het dierenhotel waar alle levende have naar toe gaat.
  2. Freshport (gevestigd aan de Pelikaanweg)
  3. Aviapartner (gevestigd aan de Pelikaanweg)

Mochten er onverhoopt problemen optreden tijdens de aankomst, keuring of het vertrek van uw goederen, dan kan Bofresh snel ingrijpen aangezien we goede banden hebben met alle keurpunten en met de Dierenartsen van het NVWA.

Keuring van vis