Disclaimer

Hoewel Bofresh haar uiterste zorg aan de inhoud van deze site besteedt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de informatie, of voor de gevolgen daarvan. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (en eventuele doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt Bofresh geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.

Privacy

Bofresh respecteert uw privacy zeer en zal er dan ook op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze bezoekers zo veilig mogelijk gebeurt. Als intermediair houdt Bofresh zich dan ook aan de privacywetgeving en de regels die volgens de wet zijn opgesteld.

De informatie op deze site

Bofresh verstrekt via deze website informatie en biedt u de mogelijkheid een afspraak te maken of uw vraag te stellen. U kunt dit doen door ons een email te sturen of door invulling van het contactformulier. Bofresh heeft met deze website niet het doel volledige productinformatie te geven. Hiervoor verwijzen we u graag naar onze adviseur. Alle rechten van de inhoud (tekst en grafische voorstellingen) van deze site zijn eigendom van en voorbehouden aan Bofresh. Aan de inhoud van deze site zijn geen rechten te ontlenen. Niets uit deze site mag zonder toestemming van Bofresh worden overgenomen in andere (analoge en/of digitale) media. Graag wijzen wij u erop dat u de informatie op deze website niet als een persoonlijk advies kunt beschouwen.

Functioneren van de site

Het kan zijn dat om wat voor reden dan ook (bijvoorbeeld door een technische storing of een menselijke fout) de site tijdelijk niet functioneert. Bofresh vraagt uw begrip hiervoor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg hiervan. Suggesties ter verbetering van de site zijn welkom en kunnen per e-mail worden verstuurd.