Export

Waar in de wereld u ook verse goederen heen exporteert, Bofresh verzorgt het gehele exporttraject van transport tot procedures.

Afhankelijk van de bestemming, het te vervoeren product en uw wensen vervoeren wij uw lading per vrachtwagen, per schip of per vliegtuig. Wij zorgen ervoor dat dat de goederen van de door de u opgegeven laadplaats afgehaald worden en direct of via overslag naar de plaats van bestemming vervoerd worden.

Bofresh verzorgt niet alleen het transport maar ook de benodigde documentatie voor de export. Wij regelen de voorgeschreven vervoersdocumenten die u nodig heeft om bij uw bank een Letter of Credit (L/C) te verkrijgen. Tenslotte regelen wij dat alle benodigde douane exportdocumenten in orde zijn.

Na afhandeling zenden wij u de “Conformity of Exit”. Dit document bevestigt de uitvoer en is een belangrijk onderdeel van de BTW-administratie van de exporteur. Door een snelle afhandeling van de exportprocedures kan uw lading zo snel mogelijk bij uw klant afgeleverd worden.