Transit zendingen

Door de internationale wereldhandel en de mogelijkheden van Internet is het voor bedrijven eenvoudiger geworden goederen in te kopen buiten landen van de Europese Gemeenschap. Veel van deze goederen zijn bestemd voor landen in Europa, waardoor er invoerrechten betaald moeten worden. Maar als deze goederen worden doorgevoerd naar landen buiten de EG, blijven deze ‘In Transit’. Om deze goederen goed af te handelen met de douane, moeten veel logistieke en administratieve handelingen worden uitgevoerd:

Het Transit proces

Dit proces van overslag en doorvoer (‘in transit’) bestaat uit twee onderdelen:

  1. Het logistieke proces op de luchthaven tot magazijn
  2. Aangifte en afhandeling bij de douane

Om het proces van een transit zending beter te kunnen begrijpen, lopen we aan de hand van een voorbeeld door alle stappen van dit proces:

Een bedrijf koopt een pallet groente in China en vraagt de leverancier deze met luchtvracht te verzenden naar Nederland. De zending is bestemd voor een bedrijf in Rusland, de goederen zullen per vrachtwagen naar de eindklant verzonden worden. Twee weken later arriveert de pallet in het vliegtuig op luchthaven Schiphol. De pallet wordt uitgeladen door een 1e linie afhandelaar en vervoert naar zijn magazijn op Schiphol. In deze stap zijn de goederen nog niet door de douane gegaan en feitelijk dus nog niet in Nederland. Om de goederen ‘de grens’ te laten passeren, moeten deze worden uitgeslagen of moet de zending onder toezicht van de douane worden afgehaald. Dit noemt men ook wel T1 vervoer.

Bij het uitslaan gaan de goederen van het magazijn van de afhandelaar naar het magazijn van bijvoorbeeld een expediteur op Schiphol. Deze expediteur wordt in een aantal gevallen door de klant gevraagd logistieke handelingen te doen met de zending. De zending kan bijvoorbeeld worden opgedeeld in meerdere kleine zendingen of er worden handelingen uitgevoerd aan de ontvangen artikelen (denk hierbij aan ompakken). En in sommige gevallen wordt Bofresh gevraagd meerdere luchtvracht zendingen samen te pakken (groupage) om als één vrachtwagen zending naar de eindbestemming te worden vervoerd.

Onze specialisme en ervaring

Natuurlijk kunt u als klant deze afhandeling zelf proberen te organiseren, maar in de praktijk is het verstandig hiervoor een gespecialiseerd bedrijf in de hand te nemen. De overslag en doorvoer van goederen is niet eenvoudig en de douane afhandeling vergt veel ervaring. Deze ervaring kunnen wij leveren.

Bij binnenkomst van de goederen in Nederland helpen wij bij afhandeling bij de Douane, wij beschikken immers over de noodzakelijke kennis over de douane wetgeving. Onze specialisten stellen een aangifte T1-vervoer op zodat de douane afhandeling u geen hoofdbrekens kost. Als u goederen doorvoert, dan moet u daar aangifte van doen bij de Douane. De Douane moet immers op de hoogte gebracht worden dat uw zending wordt doorgevoerd. Er moet een aangifte T-1 vervoer worden opgemaakt, zodat uw goederen bij de Douane bekend zijn en in transit gehouden worden.

Wij beschikken niet alleen over specialisten om uw afhandeling snel en vlot te laten verlopen, maar beschikken ook over geautomatiseerde communicatie systemen om de afhandeling glad te laten verlopen. Daarmee wordt het ‘In Transit’ proces voor u een eenvoudige stap bij het handelen met landen buiten de EG.